Trang chủ | Liên hệ  
 
THÔNG BÁO 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Trans phục vụ đào tạo trực tuyến cho Người học
                                                              
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANS TRONG ĐÀO TẠO TỪ XA_DÀNH CHO NGƯỜI HỌC 


THÔNG BÁO
Hướng dẫn đăng ký học.

Hướng dẫn đăng ký học

 
THÔNG BÁO
Kế hoạch thi HKII 2013 - 2014.

Kế hoạch thi học kỳ II 2013 - 2014

 
www.vcu.edu.vn  

Trang chủ | Liên hệ